Navigace Kariéra Nabídka práce 24/7 800 100 187


Zpět do kategorie blogu

Čistota jako klíčový faktor v BOZP: Význam kvalitního úklidu na pracovišti

Čistota jako klíčový faktor v BOZP: Význam kvalitního úklidu na pracovišti

Strojírenství, stavebnictví a potravinářský průmysl patří z hlediska bezpečnosti na pracovišti mezi ty rizikové. Nehody, uklouznutí a pády způsobují zranění

Praha, 25. května 2023 – Každoročně se v ČR stane na 40 tisíc pracovních úrazů. Podle státního úřadu inspekce práce jsou pracovní úrazy evidovány nejčastěji v potravinářství, strojírenství, stavebnictví, dopravě, velkoobchodu a maloobchodu.

Mezi nejčastějšími nebezpečnými situacemi, které vedou na pracovištích k úrazu jsou nehody, pády, zasažení předmětem nebo úrazy při práci se stoji. Častými důvody pracovních úrazů pak jsou nedostatečné odhadnutí rizika a používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce, ale i nedostatky v uzpůsobení pracoviště z hlediska BOZP.

„V příčinách pracovních úrazů hraje nejčastěji hlavní roli lidský faktor. Od nesprávného vyhodnocení rizika, nepozornosti a běžné neopatrnosti, přes záměrné upřednostnění nevhodných postupů před postupy bezpečnými, až po zcela lehkovážné chování a vědomé porušování příkazů, zákazů a pokynů zaměstnavatele. Setkáváme se i s nedostatečně zabezpečenými provozy, které vykazují nedostatky bezpečnostních opatření na pracovišti,“ upozorňuje Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group.

Na denní bázi se stávají úrazy z důvodu uklouznutí, zakopnutí či pádu. Ty vznikají zejména na vlhkých produktech a skvrnách na hladkých površích (voda, mastnota, technologické úniky a odpady kapalin, bláto), suchých produktech vytvářejících kluzký povrch (prach, piliny, plastové obaly, listí, nepořádek a jiné překážky na komunikacích), stejně tak na naleštěných podlahách (při mytí přípravky s příměsí leštidel mohou být kluzké i když jsou suché).

Mezi další časté příčiny patří přechody mezi plochami s velmi rozdílnou kluzkostí (koberec, PVC, drsný a hladký beton), vydrolené či jinak poškozené pochozí plochy, nakloněné plochy bez protiskluzové úpravy, uvolněné, nezakotvené koberce nebo rohože, chybějící, posunuté či volné palubky nebo dlaždice, nesprávně provedené nebo poškozené schodišťové stupně, nevhodná, mokrá, mastná nebo jinak znečištěná obuv.

Bezpečné pracoviště

Mezi povinnosti zaměstnavatele patří nebezpečným situacím předcházet, a to především identifikací a hodnocením pracovních rizik a stanovováním a uplatňováním opatření pro jejich minimalizaci.

Proces vytvoření bezpečného pracoviště a dodržování pravidel BOZP spočívá zejména ve stanovování bezpečných pracovních postupů, vydávání bezpečnostních předpisů a pokynů, přidělování osobních ochranných pracovních prostředků. Ale i v uspořádání a zabezpečení pracovišť a pracovních procesů.

Mezi zásadní kroky patří vytvoření bezpečných pracovních prostor včetně podlah. Ty musí být uklizené a zabezpečené proti uklouznutí, které velmi často vede k pádu a zranění. Podceňovat zaměstnavatelé nesmí ani venkovní prostory firmy, jejichž povrchy ovlivňují nepříznivé povětrnostní podmínky, jako je déšť, sníh či led. „Do výrobních a dalších průmyslových provozů doporučujeme zejména ve venkovních prostorách nepodceňovat volbu materiálu podlah a raději jít v zabezpečení ještě o krok či dva dále. Dobrou zkušenost máme s použitím podlahových roštů, které nejvíce zabraňují uklouznutí, a to nejen pro vnější schodiště, ale i pro zpevnění a zabezpečení teras a cest,“ říká Vladimír Kutý ze společnosti Kutylava.

Údržba a úklid

Výčet výše ukazuje, že příčin může být opravdu hodně. A není to zdaleka vše, do situací vstupují i další faktory, které může zaměstnavatel jednoznačně ovlivnit. Jedná se například o nedostatečné osvětlení, oslnění, stíny, dále pak nadměrný hluk nebo teplota, mlha nebo zadýmení, nedostatečné nebo chybějící značení. Ale i nedostatečný úklid, nesprávné metody čištění a prostředky,“ uvádí Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group.

Příčinou může být právě i špatný úklid.  Na některých pracovištích bohužel platí stále předsudek, že co je mokré, je zároveň čisté. Pokud uklízeč pouze navlhčí podlahy mokrým mopem a roztírá špínu po celém objektu, je jisté, že takový úklid nejenže nesplňuje cíl z pohledu čistoty, ale může být nebezpečný právě také z pohledu uklouznutí,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher. Uklouznutí se může přihodit komukoli, nejen v kluzkém zimním období. A právě uklouznutí nebo zakopnutí má na svědomí až 25 % všech pracovních úrazů.

Mezi povinnosti zaměstnavatele patří tomuto co nejlépe předejít, především uspořádáním pracoviště a pracovních procesů, pravidelnou údržbou a správným úklidem. Je ale také nutné řádně informovat a proškolit zaměstnance. Všichni zaměstnanci jsou v rámci své pracovní činnosti povinní předcházet uklouznutí, zakopnutí a pádu, a to používáním schválených, bezpečných cest a tras, řádným a včasným oznamování závad a nedostatků, používáním předepsané obuvi a respektováním bezpečnostních značek a značení.


Tiskové zprávy, sektorové analýzy, aktuality z naší firmy a další

Podobné články blogu