800 100 187 Navigace

Energetika

Energetika je jako tepající srdce každé společnosti.Spolehlivost, efektivita a důvěra jsou přesně slova, která vystihují naše vnímání této služby. Fungujeme stabilně a komplexně, od energetických studií až po dlouhodobý provoz.

Stavíme a provozujeme energetická zařízení s maximálním důrazem na efektivitu a hospodárnost, založenou především na stabilním a zkušeném týmu profesionálů.

Jsme seriózní alternativou nadnárodním energetickým korporacím.

Energetický management

Přehledná vizualizace a měření dat spotřeby, výroby a ztrát energií, řízení a optimalizace toku energií a regulace vybraných spotřeb energií je přesná charakteristika našeho vnímání energetického managementu.

Zajímají nás každodenní provozní problémy zákazníků spojené se vstupy a výstupy energií, které lze efektivně řešit pouze s přesným měřením na vybraných místech. Monitoring a regulace spotřeb energií je podstatným zdrojem úspor v podobě optimalizace spotřeb, nastavením vhodných parametrů odběrů a příkonu a optimalizace chodu technologií a velkých spotřebičů.

Nedílnou součástí energetického managementu je zajištění legislativních povinností v energetice, zprostředkování dotací, zpracování studií a energetických auditů nebo podpora při implementaci ISO 50001.

Zascrolovat

Tepelné hospodářství

Provozujeme a obsluhujeme tepelná zařízení (kotel, tepelné čerpadlo, KGJ) v kombinaci se zajištěním vlastní investice do nové technologie na výrobu tepla.

Naším zásadním přínosem je zajištění celého procesu modernizace tepelného hospodářství od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně zainvestování celého díla a jeho splácení v podobě vyrobené jednotky tepla (GJ). V tomto řetězci, je-li roztříštěn mezi různé subjekty, mnohdy vnikají neřešitelné spory mezi jednotlivými procesy (př. mezi stavbou a provozem, kde jeden se soustředí na co nejlevnější a nejrychlejší výstavbu a druhý na co nepohodlnější provoz). Bude-li celý proces zajištěn jedním subjektem, který bude technologie provozovat několik let, budete mít jistotu, že je technologie navržena a postavena s maximálním důrazem na dlouhodobou stabilitu.

Zascrolovat

Lokální distribuční soustavy (LDS)

LDS je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k energetické síti a zajištění dodávek energií (elektřiny a plynu), pro objekt zákazníka.

Provozujeme, obsluhujeme a zajišťujeme vlastní investice do nové nebo rekonstruované LDS. Naší přidanou hodnotou je v zajištění celého procesu modernizace LDS na klíč, tedy od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně investice. Zajištění celého procesu jedním subjektem garantuje maximální soustředěnost na kvalitu realizace díla opodstatněnou následujícím provozem díla stále stejným subjektem.

Zascrolovat

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)

KVET nebo také kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla generátorem (kogenerační jednotkou) poháněným většinou spalovacím motorem na zemní plyn, v méně častých případech plynovou či parní turbínou.

Hlavním přínosem kogenerační jednotky je snížení spotřeby primárních zdrojů energií, zajištění vyšší bezpečnosti dodávek energií, snížení emisí skleníkových plynů a tuhých znečišťujících látek a v neposlední řadě využití odpadního tepla generátoru.

Nabízíme kogenerační jednotku na klíč, tedy od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně zainvestování celého díla a jeho splácení v podobě vyrobené jednotky odpadního tepla (GJ) a elektrické energie (kWh).

Zascrolovat

Integrovaný facility management

Přehlednost, průkaznost a zodpovědnost. Tyto důvody stojí za rostoucí poptávkou po této službě. V SSI Group zvládáme úkoly díky více než 30 letům zkušeností a téměř 2 500 profesionálů. A rosteme každým měsícem. Stejně jako stoupá hodnota nemovitostí, o které pečujeme.

Podívejte se na naše reference

Nabídka práce po celé ČR
volejte nonstop
800 100 187
Více informací