800 100 187 Navigace

Bezpečnost

Lidé se rádi vracejí do míst, kde se cítí bezpečně. Zvlášť v dnešní době jde o podmínku plynulého provozu jakékoliv nemovitosti. My v SSI Group máme jednoduchý recept. Jsme vidět tam, kde je zapotřebí prevence. A naopak střežíme bezpečí a zdraví lidí skrytě v místech, kde není vhodné zákazníky nebo nájemce uvádět do nejistoty. Objevíme se přesně tehdy, kdy jsme zapotřebí.

Využíváme nejmodernější komunikační technologie. Ty nejúčinnější jsou ty nejméně viditelné.

Máme bohaté zkušenosti s mimořádnými událostmi. Každoročně zachráníme několik lidských životů. Zachytíme ukradené zboží nebo data za desítky milionů korun. Jsme v těsném kontaktu s pohotovostní motorizovanými jednotkami Policie ČR.

Díky provázanosti ostrahy s údržbou a úklidem dokážeme v řádu minut najít řešení pro každou událost. Ale především přijímat jednoduchá opatření, která pomáhají incidentům předcházet.

Fyzická ostraha

Ani moderní bezpečnostní technologie nenahradí fyzickou ostrahu. Po 30 letech zkušeností umíme najít účinnou a pro klienta cenově nejpříznivější rovnováhu.

Proto patří fyzická ostraha k našim nejžádanějším službám. Přispívá k tomu pečlivý výběr našich zaměstnanců. Přičemž u každého trváme na soustavném vzdělávání, reprezentativním vzhledu, chování a korektní komunikaci.

Bezpečnostní pracovník je oporou návštěvníků, zaměstnanců nebo nájemců střeženého objektu. Pomáhá jim s praktickými otázkami a zároveň je garancí jejich bezpečí.

Ostraha je nedílnou a především aktivní součástí správy budovy. Komunikuje i s jejími dalšími složkami. Proto naši lidé rozumí i základní údržbě nebo úklidu.

Zajišťujeme ostrahu také na jednorázových akcích. Obstáli jsme na mezinárodních sportovních mítincích, konferencích nebo společenských setkáních za účasti čelných osobností světové politiky, obchodu nebo kultury.

Antikonfliktní tým SSI Group 

Fyzická ostraha v obchodních a nákupních centrech se v zásadě dělí na několik dílčích úrovní. Od ostrahy jednotlivých obchodů po střežení celého prostoru centra a jeho bezproblémového provozu. Střežení kompletního objektu s tisíci metry čtverečními vyžaduje pečlivě promyšlený systém.

Bezpečnost návštěvníků obchodních center zajišťujeme speciálně vyškolenými týmy pracovníků, tzv. antikonfliktními týmy, kteří jsou schopni na velmi profesionální úrovni řešit mimořádné bezpečnostní situace objektu.

Jsou vybaveni taktickými uniformami, díky kterým jsou snadno identifikovatelní a hned rozpoznatelní. To působí nejen preventivně, ale zároveň návštěvníkům centra dodávají pocit bezpečí.

–>> Jak vypadají naše antikonfliktní týmy? <<–

Zascrolovat

Online recepce

Automatizovaná recepce není otázkou budoucnosti, ale aktuální potřebou řady kancelářských budov. Služba Online recepce nabízí robotizaci práce recepčních a pomáhá udržet základní chod kanceláře či celé budovy s minimalizací lidského faktoru. Toto plně funkční řešení umožňuje firmám za pomoci nejmodernější techniky vyrovnat se s nedostatkem fyzických pracovníků na recepci a zároveň urychluje i zjednodušuje celý provoz.

Online recepce není samostatným zařízením, ale souborem navzájem dokonale propojených technologií, včetně již existujících technologií budovy. Nedílnou součástí je tak například online návštěvní systém přístupný všem nájemcům nebo propojení se stávajícím elektronickým přístupovým systémem v budově. Cílem je, aby Online recepce fungovala se zabezpečením budovy jako jeden celek, a tím se stala jeho přirozenou součástí.

–>> Více informací ZDE <<–

Zascrolovat

Speciální činnosti

K trvale vysoce poptávaným službám patří speciální činnosti. Často jde o diskrétní služby, výhradně v souladu s platným právním řádem České republiky.

Pomáháme klientům se správou a vymáháním pohledávek. Hledáme řešení při finančních, obchodních nebo právních potížích zákazníků.

Zajišťujeme osobní ochranu, individuální bezpečnost na míru, pomoc při ztrátě citlivých dat nebo movitých věcí. Vždy na nejvyšší možné profesionální úrovni, jejímiž garanty jsou zkušení odborníci.

Jsme v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, advokáty či exekutory.

V rámci speciálních činností nabízíme:

  • správu a vymáhání pohledávek
  • detektivní služby
  • osobní ochranu
Zascrolovat

Bezpečnostní technologie

Oblast bezpečnosti je s moderními technologiemi provázaná, proto investujeme do rozvoje komunikační i bezpečnostní techniky a zabezpečení a učíme naše zaměstnance ji ovládat.

Nabízíme nejnovější produkty, které jsou obvykle propojené s fyzickou ostrahou. Všechny technologie obsluhujeme a zároveň spravujeme a tím snižujeme finanční náklady.

Dalších úspor dosahujeme díky technologickým posudkům a revizím technologií. Systémy navrhujeme vždy na míru klientovi nebo objektu. Šetříme náklady využíváním upgradů a repasí. Hledáme vždy nejjednodušší, přitom maximálně spolehlivé řešení.

Zajistíme pro vás:

  • EZS zabezpečovací signalizace
  • EKV přístupové systémy
  • MZS mechanické zábranné systémy
  • CCTV kamerové systémy
  • EPS požární signalizace
Zascrolovat

Bezpečnostní posudek

Každý problém znamená náklady. Finanční, časové, provozní, ohrožení image nebo kredibility.

Proto se soustředíme na prevenci. Odhalujeme možná slabá místa už v rané fázi přípravy nových developerských nebo investičních projektů. A s maximální zodpovědností přistupujeme i k provozu už stojících budov.

Bezpečnostní posudky se týkají nemovitostí. Zároveň pojmenovávají možná rizika i v případě pracovních kolektivů. Cílem je maximální bezpečnost movitého i nemovitého majetku a osob.

Za roky vypracovávání bezpečnostních posudků jsme klientům ušetřili desítky milionů korun. Ukázali jsme, jak mít cenná data ochráněná. A zároveň uspořili četné provozní náklady.

Pro každé slabší místo navrhujeme řešení. Jednoduše a efektivně.

Zascrolovat

DPPC / PCO a tísňová tlačítka

Dohledové a poplachové přijímací centrum (dříve známé jako PCO) je komplexní bezpečnostní systém, který spojuje nejmodernější bezpečnostní technologie a vyškolené profesionály k záruce ochrany a bezpečí osob a objektů.

Disponujeme vlastním pultem centrální ochrany, který splňuje ty nejnáročnější technologické nároky dle normy ČSN EN 50518 1 – 3.

Na vše nonstop dohlíží naše dohledové centrum, které zajišťuje okamžité vyslání zásahové jednotky a koordinuje činnost na střeženém objektu. V případě nutnosti v řádech vteřin upozorňuje hasiče, zdravotníky nebo Policii ČR.

S PCO souvisí i tzv. tísňové neboli panic tlačítko. Jde o účinný, neviditelný a rychlý systém, kterým si lze ihned přivolat na pomoc ostrahu.

Aktivuje se jednoduše – při podezření na trestný čin, mimořádnou událost nebo potřebu například zdravotní pomoci stačí jedno stisknutí. Jeho rostoucí obliba je dána i nízkými pořizovacími a provozními náklady.

Zascrolovat

integrovaný facility management

Přehlednost, průkaznost a zodpovědnost. Tyto důvody stojí za rostoucí poptávkou po této službě. V SSI Group zvládáme úkoly díky více než 30 letům zkušeností a téměř 2 500 profesionálů. A rosteme každým měsícem. Stejně jako stoupá hodnota nemovitostí, o které pečujeme.

Podívejte se na naše reference

Nabídka práce po celé ČR
volejte nonstop
800 100 187
Více informací

Spolupracujeme Záchranka