800 100 187 Navigace

Údržba

Nosným pilířem integrovaného facility managementu je technická správa nemovitostí neboli údržba.

Právě tato oblast nejlépe ilustruje zvyšující se nároky klientů. Odpovídá to proměně přístupu
k realitám. Stále častěji jsou využívány nové konstrukční prvky, materiály a inovace v technickém zařízení nebo v energetickém hospodářství budovy.

V SSI Group držíme krok s dobou. U mnoha klientů se snažíme být napřed. Proto pomáháme
s energetickými audity a certifikáty tzv. greenbuildings a přenášíme zkušenosti z každodenní praxe
i na projektanty a procesanty.

Naší prioritou zůstává špičková údržba.
Tak, aby byl chod budovy jednoduše bezvadný.

Technická správa budov

Technickou správu budov považujeme za základ zajištění plynulého chodu objektu. O ten se stará stálý tým zkušených pracovníků.

Svěřené budovy známe do nejmenšího detailu. Proto můžeme garantovat stálý výnos pro vlastníky nemovitostí. A maximální komfort pro nájemce či návštěvníky.

Staráme se také o veškeré administrativní úkony. Ovládáme software běžně používaný
v oblasti facility managementu.

Proaktivně sledujeme novinky v legislativě, předpisech a vyhláškách. Jednoduše tím
předcházíme možným problémům.

Naše investiční oddělení má za úkol mimo jiné zpracovávat a vyhodnocovat návrhy investic, nabídky a výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, revizí, servisů a dalších služeb, tak aby prováděné činnosti byly pro klienta co nejefektivnější v rámci investic i kvality.

Zascrolovat

Servis a revize

Roky zkušeností na trhu nemovitostí nás naučily, že každá koruna efektivně vynaložená do servisu a revizí se několikanásobně vrátí v úsporách provozu. A v životnosti technologií.

Disponujeme vlastním servisním a revizním týmem, který sleduje předepsané termíny odborných prohlídek a servisů.

Studujeme manuály a ročně náš tým absolvuje mnoho hodin na školeních. Díky tomu jsme držiteli řady certifikátů a máme rozsáhlou síť partnerů výrobců i dodavatelů technologií.

I díky tomu jakékoliv problémy řešíme v rekordně krátké době. A máme vždy připravené záložní varianty tak, aby spravovaný objekt byl jednoduše v neustálém efektivním provozu.

Zascrolovat

BOZP a PO

Štěstí vždy přeje připraveným. V případě bezpečnosti provozu a požární ochrany ovšem není pro náhodné štěstí prostor. Jen pro připravenost.

Proto na všech objektech, kde působíme, dbáme na školení personálu klienta či jeho nájemců. Jedině tak lze předejít škodám na majetku nebo zdraví lidí.

Řada našich zaměstnanců jsou vyškolení instruktoři v oboru požární ochrany i bezpečnosti práce. Adaptujeme tuto službu pro všechny provozy – od obchodních center až po průmyslovou výrobu.

Učíme, jak se chovat v krizových situacích. Na pracovišti i mimo něj. Také z toho důvodu jde spolu se základy první pomoci o stále vyhledávanější školení.

Zascrolovat

Poradenství a audity

Při převzetí nového objektu provádíme technicko-provozní posudek. V jeho průběhu detailně řešíme technický stav zařízení a technologií. Bereme v potaz i nároky provozu budovy.

Z analýzy jednoduše vyplynou doporučení pro hledání úspor. A těmi se řídíme na základě těsné komunikace s klientem či investorem.

Dokážeme odhalit slabá místa už na úrovni projektové dokumentace. Platí to pro provoz,
bezpečnost, technologickou i energetickou bilanci objektu.

Poskytujeme nezávislé poradenství a posudky pro developery. Rádi vyhovíme na úrovni odborných konzultací i projekčním a architektonickým ateliérům. Máme společný cíl: hospodárný a bezproblémový provoz připravované stavby.

Zascrolovat

Integrovaný facility management

Přehlednost, průkaznost a zodpovědnost. Tyto důvody stojí za rostoucí poptávkou po této službě. V SSI Group zvládáme úkoly díky více než 30 letům zkušeností a téměř 2 500 profesionálů. A rosteme každým měsícem. Stejně jako stoupá hodnota nemovitostí, o které pečujeme.

Podívejte se na naše reference

Nabídka práce po celé ČR
volejte nonstop
800 100 187
Více informací

Spolupracujeme Záchranka