800 100 187 Navigace

Úklid

První dojem rozhoduje. A lidé se vracejí tam, kde je nejen bezpečno, ale i čisto.

Čistota je vizitkou každé budovy. Je vidět a cítit už v prvním okamžiku. Zvyšuje hodnotu
nemovitosti, dlouhodobě snižuje výdaje a především pozitivně působí na zdraví a pohodu zákazníků nebo zaměstnanců.

Velmi dobře víme, že čistota je propojena i s bezpečností provozu. Platí to nejen pro výrobní provozy nebo logistická centra.

Proto disponujeme vlastní profesionální technikou a týmem, který umí fungovat nenápadně.
Pružně, efektivně a rovněž ekologicky.

Vnitřní a venkovní úklid objektů

V případě úklidu zastáváme jednoduchou zásadu: v každém spravovaném objektu musí být čisto. Kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek. K tomu využíváme nejmodernější technologie
a technologické postupy. Pravidelně investujeme do nákupu moderních úklidových strojů.

Vnímáme specifické požadavky klientů. Rozlišujeme mezi výrobními areály, sklady potravin, farmaceutickými provozy, zdravotnickými zařízeními, hotely a obchodními centry. Přesto je to právě zjevná čistota a pohodlí návštěvníků či pracovníků, co všechny nemovitosti spojuje.

Náš úklidový servis se zaměřuje na interiéry i okolí budov. Zejména uvnitř objektů
uplatňujeme několikastupňovou kontrolu úklidu sociálních zařízení a zásobování hygienickým materiálem.

Celkový obraz závisí na nejmenším detailu, jakým jsou například plné zásobníky mýdla,
dostatek papírových ručníků nebo průběžně vyprazdňované koše na odpadky. Dbáme nejen na hygienickou a mechanickou čistotu ploch, ale i na zachování bezpečného pohybu osob.
V případě deště či tajícího sněhu z garáží a komunikačních ploch přebytečnou vodu
odstraňujeme.

Zajistíme pro Vás:

 • vnitřní a venkovní úklid objektů
 • generální úklid objektů
 • mytí fasád, výloh, oken a skleněných střech
 • práce s výškovou technikou
 • strojní čištění obchodních ploch, pasáží, garáží, parkovišť
 • zimní údržbu venkovních ploch, včetně úklidu a odvozu sněhu, zajištění posypu
 • čištění koberců, žaluzií a čalouněného nábytku
 • kompletní předkolaudační a generální úklidy objektů
 • čištění stropů a podhledů, vyklízení kanceláří, skladů, sklepů včetně přistavení kontejneru a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou

Dodávka hygienického materiálu:

 • distribuce základních hygienických potřeb
 • dodávka a montáž zásobníků dle potřeb klienta
 • servisní služba dámské hygieny

Odpadová hospodářství

 • odvoz a likvidace směsného i tříděného odpadu
 • odvoz, čištění a likvidace látek zachycených v ropných a tukových lapolech
 • údržba a revize kanalizace
Zascrolovat

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Provoz budov podléhá přísným legislativním i hygienickým normám. Nám jde ale o komfort
a pohodu všech uživatelů. A ta je neslučitelná s přítomností škůdců – od hmyzu a parazitů přes invazivní holuby až po hlodavce.

Pravidelně likvidujeme škůdce nemovitostí i lidského zdraví. Eticky, ale neúprosně.

Deratizace, dezinfekce a dezinsekce patří neodmyslitelně k úklidovým službám. Pracujeme
s odborníky, kteří díky nejmodernějším účinným prostředkům garantují okamžitý výsledek. Přitom se pohybují v mantinelech šetrného přístupu k životnímu prostředí, a jsou tak garancí čistého a bezpečného pracovního prostředí.

Zascrolovat

Údržba zeleně

Takzvané zelené budovy vyrůstají ve všech segmentech nemovitostí. S nimi se rozšiřuje i zeleň – v budovách i v jejich okolí. Ta ale vyžaduje celoroční péči.

Víme, jak se postarat o náročné vnitřní zahrady, zeleň na střechách objektů, trávníky kolem nich. Jedině odbornými zásahy se zeleň nevymkne kontrole, neohrozí provoz nebo hodnotu samotné nemovitosti a zároveň je pro uživatele budov radostí.

Máme zkušený tým. Používáme moderní a kvalitní stroje, jako jsou profesionální sekačky,
zahradní traktory, vertikulátory, drtiče větví, křovinořezy a jiná zařízení pro konkrétní potřeby objektu. Samozřejmostí je i to, že se o bioodpad postaráme.

Zascrolovat

Integrovaný facility management

Přehlednost, průkaznost a zodpovědnost. Tyto důvody stojí za rostoucí poptávkou po této službě. V SSI Group zvládáme úkoly díky více než 30 letům zkušeností a téměř 2 500 profesionálů. A rosteme každým měsícem. Stejně jako stoupá hodnota nemovitostí, o které pečujeme.

Podívejte se na naše reference

Nabídka práce po celé ČR
volejte nonstop
800 100 187
Více informací

Spolupracujeme Záchranka