Navigace Kariéra Nabídka práce 24/7 800 100 187


Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Special Service International, spol. s r.o.
Sídlo: Letohradská 711/10, 170 00 Praha 7
IČO: 26116570
Tel.: +420 222 722 590
E-mail: info@ssi.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ve všech záležitostech ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Osobní údaje, které nám sami poskytnete odesláním dotazu nebo kontaktního formuláře:

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vámi vzneseného požadavku či dotazu na naši společnost. Tyto osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu jednání / řešení předmětného požadavku.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:

Na našich webových stránkách používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní a uloženy po dobu nezbytně nutnou.

Webové stránky je možné využívat i bez souborů cookies jejich zakázáním prostřednictvím Vašeho prohlížeče, omezením cookies jen na určité webové stránky nebo prostřednictvím upozorňování na odesílání souboru cookies.

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018