Navigace Kariéra Nabídka práce 24/7 800 100 187


Zpět do kategorie blogu

Šedá voda: O kapku blíž k udržitelnosti

Šedá voda: O kapku blíž k udržitelnosti

„Naše krajina je stále víc odvodňovaná. Vlivem globálního oteplování, odlesňování či přeměny půdy na zemědělskou u nás ubývá mokřadů a malých rybníčků. Jednou z cest, jak prodloužit setrvání vody v místě, kde potřebujeme, je její opětovné použití,“ popisuje Stanislav Kolář, ředitel údržby v SSI Group. To je hlavní myšlenkou využívání šedé vody, které vzniká přečištěním použité pitné vody a pomyslně tak dostává ještě jeden život. Využívá se ke splachování toalet a následně pak odtéká kanalizací.

Využitím šedé vody lze denně ušetřit stovky litrů vody

Pitná voda použitá k mytí rukou, nádobí a podobně se shromažďuje v retenční nádrži, kam přitéká po přečištění v domovní čističce. Tento proces zbavuje vodu hrubých nečistot a zbytků saponátů, aby nedocházelo k zanášení sítek. Současně odstraňuje i zápach vody, která pak může být bez problémů využita ke splachování toalet a pisoárů. Tím dojde u velkých kancelářských budov ke značné denní úspoře vody. K jednomu spláchnutí toalety je potřeba v průměru 5 litrů, zatímco u pisoáru je to 1 až 1,5 litru. V případě budovy, kde pracuje přibližně 1 500 lidí, pak může jít měsíčně o úsporu vody, odpovídající 600 kubíků, tedy 2,5 plaveckým bazénům.

S konceptem využití šedé vody je ovšem nutné počítat již při projektování objektu, aby mohla být připravena nutná infrastruktura včetně potrubí, filtrace na přečištění vody a retenční nádrže. „Tento požadavek se musí stanovit už v projektové fázi. Později by totiž bylo nutné provést náročné stavební úpravy, jež by byly finančně velmi nákladné a současně za provozu budovy prakticky neproveditelné,“ upozorňuje Stanislav Kolář.

V hlavní roli dešťová voda

Opominout bychom neměli ani sběr dešťové vody, jenž rovněž hraje zásadní roli při snižování spotřeby vody. Základem je instalace nádrží, které zachycují vodu z povrchu střechy či jiných ploch, a její následná filtrace a ukládání do nádrží. V případě administrativních budov se tato voda uplatňuje při zavlažování zelených ploch. Hlavní výhodou je opět snížení zátěže místních vodních zdrojů, nezanedbatelné jsou však i finanční úspory.


Tiskové zprávy, sektorové analýzy, aktuality z naší firmy a další

Podobné články blogu