Navigace Kariéra Nabídka práce 24/7 800 100 187


Zpět do kategorie blogu

Chytré technologie šetří peníze: Efektivní servis díky inovativnímu dohledovému centru

Chytré technologie šetří peníze: Efektivní servis díky inovativnímu dohledovému centru

Ať už je to únik vody ve sklepě, výpadek proudu v kanceláři, nezvaný host v chráněném objektu, či rvačka v nákupním centru – naše dohledové centrum je připraveno. Díky pokročilým technologiím mohou naši zkušení operátoři reagovat s větší rychlostí, efektivitou a výraznou úsporou peněz.

Videopatrolace nahradí klasické pochůzky v objektu a chytrá analytika upozorní operátora dohledového centra na podezřelý pohyb, osobu nebo neobvyklou situaci na sledovaném místě. Spustí se alarm, tým dohledového centra zjistí, co se na místě děje, situaci vyhodnotí a zareaguje.

Vedoucí oddělení bezpečnostních technologií, Marián Jendruch

Dohledové centrum si můžeme představit jako místnost s obrazovkami, počítači a různými systémy, které během každé směny obsluhuje tým složený z odborníků všech disciplín integrovaného facility managementu. Na bezpečnost střeženého objektu dohlíží operátor, který může mít i kolegu z fyzické ostrahy na místě. Na technický stav a optimální provoz budov pak vzdáleně dohlíží dispečer údržby s energetikem, kterým se případné závady zobrazí přímo v systému.

“Vzdálený dohled může skvěle fungovat například v administrativní budově nebo v bytovém komplexu. Všechny systémy a technologie, jako jsou IoT měřiče, agregáty nebo kotle, lze napojit na dohledové centrum, které pak hlásí jakoukoli závadu a operátoři adekvátně zareagují. Na místo mohou hned poslat technickou pohotovost případně pokud se to týká bezpečnosti tak výjezdovou jednotku, nebo jednotky IZS,” vysvětluje obchodní ředitel SSI Group Tomáš Nedvídek.

Dohledové centrum může také částečně nebo i zcela nahradit fyzickou ostrahu objektů. Pomocí nainstalovaných kamer propojených právě s dohledovým centrem je možné provádět videopatrolaci, která nevyžaduje stálou fyzickou přítomnost strážných.

“Videopatrolace nahradí klasické pochůzky v objektu a chytrá analytika upozorní operátora dohledového centra na podezřelý pohyb, osobu nebo neobvyklou situaci na sledovaném místě. Spustí se alarm, tým dohledového centra zjistí, co se na místě děje, situaci vyhodnotí a zareaguje,” popisuje Marián Jendruch z SSI Group.

Chytré technologie v akci

Do oblasti vzdáleného dohledu i služeb na dálku pak vstupují další pokročilé technologie, například ty založené na strojovém učení. Chytré kamery dnes dokáží upozornit na potenciálně rizikové situace jako je odložené zavazadlo v nákupním centru a zároveň “vytrasovat” osobu, která je tam zanechala. Zvládne také detekovat nestandardní “nákupní chování” zloděje či vandala v obchodě nebo upozornit na možnou zbraň skrytou pod oblečením. Velké kancelářské budovy nebo sídla firem pak může skvěle obsloužit chytrá samoobslužná recepce a fenomén internetu věcí už výrazně ovlivňuje i oblast úklidu.

“Na trhu, i tom českém, je stále větší zájem o autonomní úklidové stroje. Až pětina našich klientů se zajímá o to, zda by se na jejich zakázce roboti uplatnili. Vidí v tom jednak řešení problému s nedostatkem zájemců na trhu práce, ale také cestu ke snížení fluktuace na zakázce, zlepšení pracovních podmínek lidí nebo lepší skóre udržitelnosti. Roboti dokáží efektivně šetřit vodu i chemii, což výrazně přispívá k dobré bilanci pro ekologické účetnictví v rámci směrnice ESG,” vyjmenovává přednosti Tomáš Nedvídek.

Samostatnou kapitolou v rámci vzdáleného dohledu je pak energetický management. Systémy se stávají tak složitými, že efektivní vyhodnocování velkých objemů dat už brzy nebude v lidských silách. A i v tomto případě se vytváří prostor pro technologie strojového učení.

“Systémy dokáží efektivně řídit například topení a chlazení v budovách v závislosti na predikci počasí a chování lidí nebo ovládat venkovní stínění podle slunečního osvitu jednotlivých místností. Technologie také dokáže řídit nákupy elektřiny podle cen na spojovém trhu,” dodává ředitel údržby SSI Group Stanislav Kolář, který se v současnosti testováním těchto chytrých technologií zabývá.

Budoucnost FM bez lidí?

Při využití komplexních služeb vzdáleného dohledu je podle Tomáše Nedvídka možné zoptimalizovat náklady na údržbu a ostrahu o 30 až 50%. To ovšem předpokládá splnění některých zákonných podmínek a úplné nebo téměř úplné nahrazení lidské práce na místě.

“Dokážeme hlídat technologie v čase, to je atraktivní zejména pro velké SVJ. Například nemusí platit denního technika celý týden, ale stačí jeden den, protože zbytek dohledu zajistí dohledové centrum za měsíční paušál. Výhodou je nemalá finanční úspora a nepřetržitá online kontrola, která v případě potíží ihned zajistí nápravu,” doplňuje Tomáš Nedvídek z SSI Group.

Mohlo by se tak zdát, že nás technologický pokrok staví před otázku, zda odvětví facility managementu ještě vůbec do budoucna počítá s lidskými zdroji. Naše odpověď je, že rozhodně ano. Role člověka se však v rámci pracovního procesu nejspíš významně promění. S fenomény automatizace a robotizace lidem ubyde náročné fyzické práce, zdlouhavého sledování dat nebo rutinních kontrol. Zároveň ale profese, které tyto práce dosud zastávaly, nezaniknou. Díky spolupráci s technologiemi pouze získají jiný rozměr. A to je jistě posun k lepšímu.


Tiskové zprávy, sektorové analýzy, aktuality z naší firmy a další

Podobné články blogu