Navigace Kariéra Nabídka práce 24/7 800 100 187


Zpět do kategorie blogu

Zelený úklid aneb Jak může ESG ovlivnit segment úklidových služeb

Zelený úklid aneb Jak může ESG ovlivnit segment úklidových služeb

Dnes je Den země, jenž nám každý rok připomíná, že planetu máme jen jednu, a podle toho bychom se o ni měli starat. V posledních letech proto narůstá ale i zájem firem napříč všemi obory o udržitelná řešení, která zmírní dopad lidské činnosti na životní prostředí. Stále víc pozornosti se tak věnuje také tématu ESG, což je zkratka tří slov (Environment, Social, Governance), která se dotýká tři hlavní oblastí, podle nichž lze hodnotit a měřit udržitelnost i společenskou odpovědnost firmy.

ESG faktory pomáhají dosáhnout dlouhodobých udržitelných výsledků, proto firmy postupně integrují tyto principy do své činnosti jako součást strategie vedoucí k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Jak ze samotné zkratky vyplývá, ESG stojí na třech hlavních pilířích.

Prvním je Environment (životní prostředí), jež se zaměřuje na dopad firmy na životní prostředí. Společnosti se v rámci tohoto principu snaží snižovat emise skleníkových plynů, efektivně využívat omezené přírodní zdroje, snižovat produkci odpadu a současně ho ekologicky likvidovat a obecně zavádět další udržitelné kroky, které minimalizují negativní dopady na naši planetu.

V oblasti úklidu se to pak promítá jak do výběru čisticích přípravků, kde je kladen důraz na jejich ekologické složení a odbouratelnost v přírodě. K této problematice je nutné přistupovat velice individuálně. „Například v administrativních budovách a kancelářích, kde nedochází k žádnému velkému znečištění, je velmi snadné nahradit chemické přípravky eko prostředky. Průmyslové prostory, kde je nutné počítat s větším znečištěním, jako je třeba nafta, mastnota a podobně ovšem nejsou tak efektivní a je nezbytné využít klasickou chemii, vysvětluje ředitel útvaru úklidu SSI Group David Fiala s tím, že i zde už je patrná snaha o vývoj udržitelnějších variant.

Social (sociální) se zabývá vztahy společnosti se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky či komunitami, ve kterých působí. Zohledňuje lidská práva, diverzitu a inkluzivitu, pracovní podmínky, zdraví i bezpečnost zaměstnanců. Spadá sem ovšem také tzv. wellbeing zaměstnanců, tedy to, jak dobře se zaměstnanci cítí na pracovišti. Na to má zásadní vliv vzhled pracovního prostředí, čistota a uspořádanost. „V tomto směru se v současnosti stále častěji uplatňují moderní řešení prostoru, jako jsou velké relax zóny, středové bary či akustické budky pro nerušené telefonáty, jež nahrazují klasickou strukturu kaceláří, popisuje David Fiala. Právě o tyto zóny se naše společnost v rámci facility managementu stará, udržuje zeleň a dodává místu celkově příjemnou atmosféru.

Governance (řízení) se dotýká struktury, procesů a standardů, které podnik používá k řízení a kontrole svých činností. Společnost musí vykazovat řadu věcí, jako například využití státních dotací, nebo zatížení úvěry.

ESG kritéria se stala nedílnou součástí vyjádření hodnoty podniku. Společnosti s dobře fungujícími ESG postupy často dosahují vyššího finančního růstu, nižší volatility a současně vyšší produktivity zaměstnanců. „S ohledem na naši budoucnost a budoucnost našich dětí ovšem považujeme každou investici směrem k udržitelným řešením a technologiím jako správný a důležitý krok a rádi našim klientům pomůžeme s hledáním optimálních možností a služeb, dodává Fiala.


Tiskové zprávy, sektorové analýzy, aktuality z naší firmy a další

Podobné články blogu