Poskytujeme služby v oblasti energetických úspor formou komplexného riešenia vedúceho k zníženiu energetickej náročnosti, navyše pri zachovaní alebo zvýšení energetickej bezpečnosti. Ide vždy o individuálny súbor opatrení z oblasti spotreby, výroby a distribúcie elektrickej energie, tepelnej energie či chladu alebo stlačeného vzduchu. Naše návrhy takisto zahŕňajú oblasť moderného úsporného osvetlenia, využitie obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

V rámci implementácie technických a organizačných opatrení môžu byť využité rôzne metódy financovania a prevádzkovanie dotknutých investícií. Štandardným riešením je dodávka investičných opatrení „na kľúč“ tj. Energy Contracting, kde je investícia zahrnutá do ceny dodávaných energií. Súčasným trendom v oblasti realizácie energeticky úsporných projektov je metóda Energy Performance Contracting, ktorá zmluvne garantuje splácanie počiatočnej investície z dosahovaných úspor a zabezpečuje aktívny energetický manažment po celú dobu trvania kontraktu.