K trvalo vysoko žiadaným službám SSI Group patria špeciálne činnosti. Často ide o diskrétne služby, výhradne v súlade s platným právnym poriadkom Českej republiky.

Pomáhame klientom so správou a vymáhaním pohľadávok. Hľadáme riešenia pri finančných, obchodných alebo právnych problémoch zákazníkov.

Zabezpečujeme osobnú ochranu, individuálnu bezpečnosť na mieru, pomoc pri strate citlivých údajov alebo hnuteľných vecí. Vždy na najvyššej možnej profesionálnej úrovni, jej garantmi sú skúsení odborníci.

Sme v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní, advokátmi či exekútormi.

V rámci špeciálnych činností ponúkame:

  • správu a vymáhanie pohľadávok
  • detektívne služby
  • osobnú ochranu