Kvalifikovaný a preškolený personál je základ firemného úspechu. Preto kladieme veľký doraz na kvalitné a efektívne vzdelávanie pre rozvoj profesných schopností nášho tímu .

Školenia majú vždy teoretickú a praktickú časť. Naši lektori sú overení špecialisti, ktorí aktívne pôsobia vo svojom obore. Profesné školenia garantujú vyššiu kvalifikáciu zamestnancom a sú dôležité aj pre väčšiu motiváciu a tímovú spoluprácu.

Platia jednoduché pravidla: hodnota našej spoločnosti a kvalita služby poskytovanej klientom roste s každým úspešne dokončeným školením zamestnancov.

V rámci zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov sa zameriavame na tieto okruhy školení :  

  • BOZP a PO
  • Prevencia majetkovej kriminality
  • Kurzy prvej pomoci
  • Obsluha AED
  • Kurzy sebaobrany
  • Streľba
  • Rekvalifikácie
  • Výuka jazykov