Služba Helpdesk je zameraná na priamu podporu klienta a evidenciu jeho požiadaviek.

Klient môže cez webové rozhranie zadať akýkoľvek podnet alebo upozorniť na neštandardnú situáciu. Ihneď ho získavajú riadiaci pracovníci zodpovední za údržbu, stráženie alebo upratovanie. Systém zároveň monitoruje a audituje proces riešenia.

Helpdesk vie ovládať integrované služby taktiež prostredníctvom mobilnej aplikácie. Stačí len zaslať fotografiu alebo krátku správu s príznakom dôležitosti a lokácie. Následne dostanete dokumentáciu výsledku, prípadne návrhy riešení.