On-line databanka komplexného chodu nehnuteľností. Tak, aby sme mohli opísať dohľadové centrum, ktoré zastrešuje všetky služby dodávané SSI Group na spravovaných objektoch – údržbu, stráženie aj upratovanie.

Skúsení zamestnanci vládnu internými kontrolnými mechanizmami. Nepretržite bdejú nad kvalitou služby a zlučujú kľúčové oddelenia: Helpdesk, Hotline a Call centrum, zásahové a servisné tímy, DPP C/PCO aj kontrolné oddelenie.

Dohľadové centrum funguje v reálnom čase a v akčnom rádiuse niekoľkých sekúnd alebo minút. Všetky udalosti zároveň archivuje pre potreby klienta. Ide teda o permanentne spustený audítorský systém chodu nehnuteľností.

Všetky tímy pracujúce na konkrétnom objekte vieme vďaka dohľadovému centru flexibilne posilniť. V zálohe máme neustále zásahové a servisné tímy.

V prípade potreby sformujeme rýchlo aj výjazdovú skupinu. Či už ide o bezpečnosť, upratovanie alebo technický servis.