Vyhlášení zaměstnanců roku 2018 je tu! Toto ocenění má v naší společnosti již dlouholetou tradici. Každý rok vyzdvihuje ty z našich řad, kteří svým pracovním nasazením a osobním přístupem přispěli ke zkvalitnění námi nabízených služeb. Nominováni byli kolegyně a kolegové napříč provozem z řad ostrahy, údržby i úklidu, z České republiky i Slovenska. Všem patří naše velká gratulace!