Skupina SSI Group, která na českém a slovenském trhu poskytuje služby integrovaného facility managementu, založila novou společnost SSI Energy.  Nová společnost je logickým vyústěním požadavků klientů na více sofistikované služby s větším potenciálem úspor a zároveň převzetím komplexní odpovědnosti a rizik za řízení a investice do svěřených technologií a služeb v budovách. Energetika konkrétně patří k oblastem, které skýtají největší potenciál pro úspory a inovace, z hlediska vlastníků, správců i koncových uživatelů.