Statistiky ukazují, že krádeže nebo fyzická napadení ve společných prostorách, jako jsou sklepy, kočárkárny nebo garáže, jsou bohužel běžným jevem. Požadavky vlastníků bytů nebo domků v kondominiu na bezpečnost proto často začínají parkingem, pokračují zabezpečenými společnými prostorami a končí například individuálním kartovým systémem pro monitorovaný pohyb v objektu.

V SSI Group se problematikou komplexního zabezpečení chodu nemovitostí zabýváme 27 let. Můžeme proto kvalifikovaně hodnotit proměnu prostředí a nároků developerů, společenství vlastníků jednotek nebo družstev.

Původně preferovanou fyzickou ostrahu v posledních dvou třech letech nahrazují špičkové technologie. Strážné se psy lze díky dokonalému kamerovému pokrytí nahradit recepčními, kteří pro obyvatele domu nebo rezidenčního celku působí spíše jako concierge v hotelu.

Samozřejmě, požadavky, s nimiž se každodenně setkáváme, jsou velmi individuální – i s ohledem na lokalitu nebo typologii řešeného areálu. Recepční jsou vhodní do luxusního bytového domu v centru města, odlehlejší lokality se naopak neobejdou bez zkušeného pracovníka ostrahy. Přesto můžeme uvést čtyři základní pilíře či složky komplexního zabezpečení bytových komplexů:

1) Kamerový systém rozmístěný po areálu, ideálně napojený na externí dohledové centrum bezpečnostní agentury;
2) uzavření areálu a vjezd povolený pouze jeho obyvatelům či osobám jimi prověřenými (třeba právě kartovým systémem nebo hesly);
3) zabezpečení samotných bytových jednotek či rodinných domů k ochraně proti nežádoucímu narušení, též s dohledem vzdáleného centra;
4) fyzická ostraha v podobě strážného, který pravidelně kontroluje areál a v případě potřeby je připraven zasáhnout, anebo pohotovostní zásahové jednotky, případně zmínění recepční/noční vrátný.

Klíčem ke všemu je kvalitní kamerový systém. Sleduje veškerá zákoutí, ale zároveň je schopen identifikovat v kombinaci s elektronickým systémem závory SPZ rezidentů. Je možné aktivovat jej kdykoliv se obyvatel zabezpečeného areálu či objektu cítí v tísni – stačí, aby byl přes aplikaci spojen s operačním centrem.

Pracovníci pultu centrální ochrany (PCO) jsou schopni okamžitě (a díky četným zkušenostem naprosto kvalifikovaně) vyhodnotit situaci, úkolovat další týmy, řídit zásah a tím předcházet škodám na majetku nebo zdraví našich klientů. V tom jsme zajedno s developery nebo správci rezidenčních nemovitostí.