Špičkové technologie jsou standardní součástí zabezpečení objektů už delší dobu. Kvalitně vybavená dohledová centra s kamerovými či poplachovými systémy tvoří bezpečnostní zázemí stále vyššího počtu budov. Velkou výzvou je však kompatibilita technologií s fyzickou ostrahou, přesněji její integrace do celkového řešení a provozu bezpečnosti.
Stoupající poptávka po moderních technologiích vedla naši společnost SSI Group, která poskytuje komplexní integrovaný facility management na několika stovkách objektů v České republice i na Slovensku, k zaměření se na intenzivní rozvoj samostatné technické divize. Ta implementuje nejnovější prvky do bezpečnostní architektury budov. A zároveň řeší, jak mohou technologie klientům uspořit náklady.

Vyjít můžeme z jednoduché matematiky: jedna inteligentní kamera = pár očí. Anebo jinak, čím více kamer, tím méně pracovníků security. Případně jejich jiné využití v provozu. Tím pádem se investice do kvalitních technologických řešení majitelům budov vrátí do několika let. A zároveň mohou garantovat maximální zabezpečení nemovitosti.

Lidský faktor v technice

Přesto zůstává fyzická ostraha jednou z hlavních přidaných hodnot komplexního řešení, s nimiž SSI Group přichází. Celkové rozložení, nastavení a výběr konkrétních technologií totiž vycházejí z bezprostřední zkušenosti s fyzickou ostrahou. Ale rovněž technickou správou či úklidem. Dílčí prvky systému jsou umístěny tak, aby pokryly většinu potenciálně rizikových zón v objektu. A vedly zároveň k co nejefektivnějšímu zásahu v případě nutnosti.

Stejně důležitý, byť často podceňovaný, je správně nastavený bezpečnostní režim. V rámci něj dochází ke kontrole osob pohybujících se po objektu, nevyjímaje zaměstnance nebo dodavatele.

I když by se tedy zdálo, a marketing řady technologických slaboproudých společností tomu nahrává, že se bezpečnostní byznys bude moci obejít bez fyzických pracovníků, realita je a ještě dlouho bude odlišná. Efekt technologií je totiž přímo závislý na zkušenosti obsluhy, a to v kombinaci s přítomností „bezpečáků“ v provozu. Ovšem za předpokladu jejich soustavného vzdělávání a zvyšování know how i v oblasti techniky.

Ani po třiceti letech bouřlivého rozvoje technologií neexistuje plnohodnotná náhrada za fyzickou ostrahu. Představa robotů na místech strážných je zatím opravdu science fiction. Obě složky se doplňují: tak jako kamera nezajistí pachatele, není ani v lidských možnostech sledovat více prostorů najednou. Navíc nejsou výjimečné případy, kdy se jako nejúčinnější stále jeví přítomnost strážného se psem nebo soustavná přítomnost „neviditelných“ bezpečnostních manažerů, například v hotelovém provozu, při konferencích apod.

Základem je centrum

Není třeba zdůrazňovat, že v případě bezpečnosti se téměř vždy jedná o individuální systémy a jejich architekturu. Určující je velikost objektu nebo areálu, stejně jako jeho funkce a charakter prováděné činnosti v jeho dílčích prostorech. Jiné nároky jsou spojené s provozem kancelářské budovy, obchodního centra nebo objektů veřejné správy.

Přesto má většina budov společného jmenovatele – dohledové centrum. To má totiž daleko větší možnosti než jen přijímaní a vyhodnocování „alarmových“ stavů v případě narušení. Jde o centralizaci veškerých informací o objektu, což se týká bezpečnosti, technické údržby nebo úklidu či dalších provozních záležitostí.

Právě v tomto „centrálním mozku“ budovy se soustřeďují veškeré informace z jejího chodu. V režimu on-line dochází k jejich vyhodnocení, zaúkolování pověřených osob nebo týmů, jejich kontrole a reportingu.

Značnou výhodou, kterou moderní technologie přinášejí, je fakt, že dohledové centrum (lze velmi obecně používat i termín PCO – pult centralizované ochrany) pojme takřka neomezený počet informačních vstupů. Bývá umístěné mimo zabezpečovaný objekt, což jen zvyšuje efektivitu celého systému: všechny lidské složky jsou aktivovány na dálku jen v případě akutní potřeby. Jsou však i nemovitosti, u kterých je vhodnější zvolit cestu lokálního „velínu“, který je však zálohově jištěn na dálku PCO mimo objekt.

Bezpečnost především

Pod pojmem alarmové stavy nebo mimořádné situace se neskrývají jen krádeže nebo události způsobené lidským faktorem. Technologické zabezpečení samozřejmě postihuje všechny bezpečnostní systémy, nevyjímaje elektronický požární systém (EPS) nebo poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS/EZS).

U obchodních center a dalších komplexů získává na stále větší oblibě kombinace uzavřeného televizního okruhu / kamerového systému (CCTV) a elektronického systému ochrany zboží (EAS). Samotné prodejny jsou pak hojně napojeny na dohledové centrum tzv. panic tlačítkem, po jehož aktivaci dohledové centrum okamžitě instruuje nejbližšího pracovníka ostrahy.
Nejen developeři nebo manažeři kancelářských budov si oblíbili použití elektronické kontroly vstupu (EKV), elektronický docházkový systém (EDS). Standardem se stává kartový systém, který sleduje hierarchii týmu v jednotlivých společnostech. Každý zaměstnanec je uživatelem, který má jasně nadefinovanou svoji roli a oprávnění. Vstup je pak pro každého povolen pouze do jemu určených částí budovy nebo kancelářských prostor. Výhodou systému je i dokonalý přehled vstupů a jejich zpětná analytika.

On-line přehled o pohybu osob nebo jeho zpětné dohledání je nezbytné právě v dnešní době, kdy se pachatelé trestné činnosti častěji zaměřují na data spíše než na techniku. A navíc, jak přesvědčivě dokládají statistiky, ve většině případů za podobnými krádežemi stojí sami zaměstnanci. I proto je zvýšená vnitřní bezpečnost a znalost provozu pracovního prostředí na místě. Ideálně v kombinaci s maximální ochranou softwaru a dalších opatření proti kyberútokům na úrovni IT. Právě toto spojení řešíme v naší společnosti stále častěji.

Komfort bezpečnosti

Závěrem lze konstatovat, že fyzická ostraha z komerčních ani rezidenčních objektů jen tak nezmizí. Mění se ale míra jejího využití, kdy jeden tým sdílí několik budov a vzdálený velín jej využívá v případě akutní potřeby. Soustavnou bezpečnost na budovách zajišťují frekventovaněji moderní technologie, napojené na dohledové centrum se školenou a zkušenou obsluhou.
Celá oblast bezpečnostního managementu směřuje k velké proměně. Důraz na nové technologie, využitelné i v rámci chytrých telefonů či iPadů, je zřetelný. Díky vyššímu počtu výrobců se průběžně snižuje cena dodávek, takže investice se vrací rychleji. Ale především – klienti a jejich zaměstnanci nebo zákazníci za ně získávají vysoký komfort a pocit bezpečnosti. Události z posledního roku dokládají, že ten může být opravdu k nezaplacení…

Šárka Zamykalová, SSI Group