V případě úklidu zastáváme jednoduchou zásadu: v každém spravovaném objektu musí být čisto. Kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek. K tomu využíváme nejmodernější technologie
a technologické postupy. Pravidelně investujeme do nákupu moderních úklidových strojů.

Vnímáme specifické požadavky klientů. Rozlišujeme mezi výrobními areály, sklady potravin, farmaceutickými provozy, zdravotnickými zařízeními, hotely a obchodními centry. Přesto je to právě zjevná čistota a pohodlí návštěvníků či pracovníků, co všechny nemovitosti spojuje.

Náš úklidový servis se zaměřuje na interiéry i okolí budov. Zejména uvnitř objektů
uplatňujeme několikastupňovou kontrolu úklidu sociálních zařízení a zásobování hygienickým materiálem.

Celkový obraz závisí na nejmenším detailu, jakým jsou například plné zásobníky mýdla,
dostatek papírových ručníků nebo průběžně vyprazdňované koše na odpadky. Dbáme nejen na hygienickou a mechanickou čistotu ploch, ale i na zachování bezpečného pohybu osob.
V případě deště či tajícího sněhu z garáží a komunikačních ploch přebytečnou vodu
odstraňujeme.

Zajistíme pro Vás:

 • vnitřní a venkovní úklid objektů
 • generální úklid objektů
 • mytí fasád, výloh, oken a skleněných střech
 • práce s výškovou technikou
 • strojní čištění obchodních ploch, pasáží, garáží, parkovišť
 • zimní údržbu venkovních ploch, včetně úklidu a odvozu sněhu, zajištění posypu
 • čištění koberců, žaluzií a čalouněného nábytku
 • kompletní předkolaudační a generální úklidy objektů
 • čištění stropů a podhledů, vyklízení kanceláří, skladů, sklepů včetně přistavení kontejneru a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou

Dodávka hygienického materiálu:

 • distribuce základních hygienických potřeb
 • dodávka a montáž zásobníků dle potřeb klienta
 • servisní služba dámské hygieny

Odpadová hospodářství

 • odvoz a likvidace směsného i tříděného odpadu
 • odvoz, čištění a likvidace látek zachycených v ropných a tukových lapolech
 • údržba a revize kanalizace