Při převzetí nového objektu provádíme technicko-provozní posudek. V jeho průběhu detailně řešíme technický stav zařízení a technologií. Bereme v potaz i nároky provozu budovy.

Z analýzy jednoduše vyplynou doporučení pro hledání úspor. A těmi se řídíme na základě těsné komunikace s klientem či investorem.

Dokážeme odhalit slabá místa už na úrovni projektové dokumentace. Platí to pro provoz,
bezpečnost, technologickou i energetickou bilanci objektu.

Poskytujeme nezávislé poradenství a posudky pro developery. Rádi vyhovíme na úrovni odborných konzultací i projekčním a architektonickým ateliérům. Máme společný cíl: hospodárný a bezproblémový provoz připravované stavby.