Štěstí vždy přeje připraveným. V případě bezpečnosti provozu a požární ochrany ovšem není pro náhodné štěstí prostor. Jen pro připravenost.

Proto na všech objektech, kde působíme, dbáme na školení personálu klienta či jeho nájemců. Jedině tak lze předejít škodám na majetku nebo zdraví lidí.

Řada našich zaměstnanců jsou vyškolení instruktoři v oboru požární ochrany i bezpečnosti práce. Adaptujeme tuto službu pro všechny provozy – od obchodních center až po průmyslovou výrobu.

Učíme, jak se chovat v krizových situacích. Na pracovišti i mimo něj. Také z toho důvodu jde spolu se základy první pomoci o stále vyhledávanější školení.