Praktický kurz vedený profesionálními instruktory se zkušenostmi s výcvikem
bezpečnostních složek.

Školení je rozděleno na teoretickou část s poučením o právních normách a tři tréninkové
jednotky s fyzickým procvičením všech aspektů sebeobrany. Seznamujeme účastníky kurzu  se základy sebeobrany v mezích nutné obrany.

Naučíte se využívat jednoduché a účinné techniky sebeobrany. Ale především – zvýšíte svou psychickou a fyzickou odolnost ve vypjatých situacích.