Jak rozpoznat riziko krádeže? Chovají se pachatelé trestné činnosti jinak a na co se zaměřují? Liší se postupy u obchodních center, v hotelích a na společenských a obchodních akcích?
A jaké pravomoci má obsluha obchodní jednotky, security či management v případě, že je svědkem krádeže?

Naučíme vás, jak se chovat a jaké technologie využít pro ochranu vás, vašich klientů a majetku.

Krizové situace

Jak reagovat na krádež? Nutnou evakuaci objektu? Nahlášenou ztrátu dítěte nebo bezvědomí návštěvníka? V rámci provozu vašeho objektu můžete být vystaveni celé řadě mimořádných situací.

Právě u nich je klíčová rozhodnost opřená o naprosto jasné informace, jak máte postupovat. Na těchto prvních okamžicích často závisí lidské životy nebo zabránění panice.