Školení je zaměřeno na prevenci a odhalení možné hrozby teroristických útoků. Zároveň jeho účastníci získají informace, jak postupovat, pokud taková situace nastane.

Ukážeme, jak lze identifikovat možné útočníky. Popíšeme postupy, které pomohou snížit riziko realizace útoku, případně potlačit jeho následky. Naučíme vás, jaké zásady platí v případě
realizované teroristické akce. Zaměříme se i na psychologii možných pachatelů.

Nástražné výbušné systémy

Nejcennější součástí tohoto poptávaného školení jsou modelové situace a praktické ukázky. Soustředíme se na to, jak možné podezřelé předměty, výbušniny nebo nebezpečné látky
rozpoznat. A jak poté postupovat tak, aby byla ochráněna veřejnost.

Dozvíte se, na jakém principu výbušné systémy fungují. Ukážeme vám příklady výbušných systémů, které byly již použity (např. poštovní zásilky). Včetně toho, kam bývají obvykle umisťovány a jaké mohou mít následky, pokud nejsou včas deaktivovány.