Jedno z klíčových školení, jemuž věnujeme velkou pozornost. Účastníci se seznámí s hlavními riziky a nebezpečími v reálném pracovním prostředí. Naučí se, jak je identifikovat a předcházet jim, a také se seznámí s právními předpisy.

Absolventi školení se naučí souvislostem mezi bezpečností práce a požární prevencí.
A, jednoduše, budou umět přijmout adekvátní opatření.

Praktické cvičení BOZP a PO

Cílem tohoto školení je praktický nácvik boje s ohněm a poskytování první pomoci zraněným.

Jak postupovat při vzniku požáru. Jak a kdy použít správné hasicí prostředky. Týmová
spolupráce a reakce na krizové situace pod stresem. To vše si účastníci školení mají možnost vyzkoušet při řešení velmi reálných modelových situací.