800 100 187 Navigace

Kurzy a školení

Během čtvrt století, co působíme na českém trhu, jsme vychovali a vyškolili tisíce profesionálů.
Stejnou měrou to platí o našich klientech, pro které pořádáme školení, kurzy nebo workshopy.

Největší zájem je o první pomoc, BOZP a PO a specializovaná bezpečnostní školení. Ve všech uvedených oblastech nabízíme dlouholetou zkušenost a propracované metodiky výuky a tréninku. Využíváme vlastní zázemí s perfektní výbavou a zkušeným školicím personálem.

Teoretickou část vždy doplňujeme názorným cvičením. Teprve poté, co posluchači obstojí v praxi, mohou získat certifikát o absolvování.

Všechna naše školení umíme spojit s originálním teambuildingem.

Naši manažeři pravidelně vystupují na odborných konferencích, působíme na školách a školkách nebo ve veřejném sektoru.

První pomoc

Nabízíme praktické školení, které naučí absolventy pohotové reakci v případě mimořádné situace. Osvojí si rychlé postupy zachraňující životy a pomáhající zvládat mimořádné zdravotní komplikace nebo úrazy.

Naši lektoři jsou profesionálové každým coulem. Jejich kurzy mají pozitivní ohlas už tím, že dokáží oslovit každého.

Naše školení první pomoci:

  • Level Basic – základní úroveň
  • Level Basic Plus – pokročilý
  • Level Advanced – expert
  • Emergency First Response
  • automatizovaný externí defibrilátor
  • rekvalifikační kurz Člen první pomoci

Jsme hrdí na to, když si námi proškolení klienti umí poradit v mimořádné situaci, která může nastat kdykoliv, v práci, ale i v běžném životě.

Sami se v této oblasti neustále zdokonalujeme. Proto jsme členy českých i světových asociací.

Zascrolovat

BOZP a PO

Jedno z klíčových školení, jemuž věnujeme velkou pozornost. Účastníci se seznámí s hlavními riziky a nebezpečími v reálném pracovním prostředí. Naučí se, jak je identifikovat a předcházet jim, a také se seznámí s právními předpisy.

Absolventi školení se naučí souvislostem mezi bezpečností práce a požární prevencí.
A, jednoduše, budou umět přijmout adekvátní opatření.

Praktické cvičení BOZP a PO

Cílem tohoto školení je praktický nácvik boje s ohněm a poskytování první pomoci zraněným.

Jak postupovat při vzniku požáru. Jak a kdy použít správné hasicí prostředky. Týmová
spolupráce a reakce na krizové situace pod stresem. To vše si účastníci školení mají možnost vyzkoušet při řešení velmi reálných modelových situací.

Zascrolovat

Sebeobrana a pravidla pro její použití

Praktický kurz vedený profesionálními instruktory se zkušenostmi s výcvikem
bezpečnostních složek.

Školení je rozděleno na teoretickou část s poučením o právních normách a tři tréninkové
jednotky s fyzickým procvičením všech aspektů sebeobrany. Seznamujeme účastníky kurzu  se základy sebeobrany v mezích nutné obrany.

Naučíte se využívat jednoduché a účinné techniky sebeobrany. Ale především – zvýšíte svou psychickou a fyzickou odolnost ve vypjatých situacích.

Zascrolovat

Prevence kriminální činnosti

Jak rozpoznat riziko krádeže? Chovají se pachatelé trestné činnosti jinak a na co se zaměřují? Liší se postupy u obchodních center, v hotelích a na společenských a obchodních akcích?
A jaké pravomoci má obsluha obchodní jednotky, security či management v případě, že je svědkem krádeže?

Naučíme vás, jak se chovat a jaké technologie využít pro ochranu vás, vašich klientů a majetku.

Krizové situace

Jak reagovat na krádež? Nutnou evakuaci objektu? Nahlášenou ztrátu dítěte nebo bezvědomí návštěvníka? V rámci provozu vašeho objektu můžete být vystaveni celé řadě mimořádných situací.

Právě u nich je klíčová rozhodnost opřená o naprosto jasné informace, jak máte postupovat. Na těchto prvních okamžicích často závisí lidské životy nebo zabránění panice.

Zascrolovat

Možné podoby teroristických útoků

Školení je zaměřeno na prevenci a odhalení možné hrozby teroristických útoků. Zároveň jeho účastníci získají informace, jak postupovat, pokud taková situace nastane.

Ukážeme, jak lze identifikovat možné útočníky. Popíšeme postupy, které pomohou snížit riziko realizace útoku, případně potlačit jeho následky. Naučíme vás, jaké zásady platí v případě
realizované teroristické akce. Zaměříme se i na psychologii možných pachatelů.

Nástražné výbušné systémy

Nejcennější součástí tohoto poptávaného školení jsou modelové situace a praktické ukázky. Soustředíme se na to, jak možné podezřelé předměty, výbušniny nebo nebezpečné látky
rozpoznat. A jak poté postupovat tak, aby byla ochráněna veřejnost.

Dozvíte se, na jakém principu výbušné systémy fungují. Ukážeme vám příklady výbušných systémů, které byly již použity (např. poštovní zásilky). Včetně toho, kam bývají obvykle umisťovány a jaké mohou mít následky, pokud nejsou včas deaktivovány.

Zascrolovat

Integrovaný facility Management

Přehlednost, průkaznost a zodpovědnost. Tyto důvody stojí za rostoucí poptávkou po této službě. V SSI Group zvládáme úkoly díky více než 25 letům zkušeností a téměř 2 000 profesionálů. A rosteme každým měsícem. Stejně jako stoupá hodnota nemovitostí, o které pečujeme.

Podívejte se na naše reference

Nabídka práce po celé ČR
volejte nonstop
800 100 187
Více informací