Nabízíme komplexní řešení realizace a dodávek energetických celků, včetně zajištění jejich dlouhodobého provozu, a to zejména v oblastech výstavby zařízení pro tepelnou energetiku, kogeneračních jednotek, soustav umělého osvětlení, zařízení pro výrobu a distribuci stlačeného vzduchu, fotovoltaických elektráren nebo montáže trafostanic a rozvodných zařízení.

Zajistíme kompletní převzetí energetického hospodářství, modernizaci či výstavbu účinných technologií pro výrobu energií, jejich distribuci i samotné předání do koncových zařízení.

Jsme také schopni provozovat energetické zdroje bez rozdílu vstupní komodity nebo teplonosného média a zároveň zajišťovat distribuci energií s kompletní správou koncových předávacích míst.