Naším hlavním cílem je provozování a obsluha tepelných zařízení (kotel, tepelné čerpadlo, KGJ) v kombinaci se zajištěním vlastní investice do nové technologie na výrobu tepla. Pro efektivní provoz technologie je nezbytný jasně definovaný záměr (modernizace, nová výstavba, rekonstrukce, atd.), který ve většině případů řešíme studií. Studie přesně definuje, jestli je nové zařízení dobře dimenzováno, je-li vhodné pro daný provoz a energetické prostředí a jakou má návratnost (oproti stávajícímu zdroji tepla) v případě modernizace nebo rekonstrukce.

Naším zásadním přínosem je zajištění celého procesu modernizace tepelného hospodářství od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně zainvestování celého díla a jeho splácení v podobě vyrobené jednotky tepla (GJ). V tomto řetězci, je-li roztříštěn mezi různé subjekty, mnohdy vnikají neřešitelné spory mezi jednotlivými procesy (př. mezi stavbou a provozem, kde jeden se soustředí na co nejlevnější a nejrychlejší výstavbu a druhý na co nepohodlnější provoz). Bude-li celý proces zajištěn jedním subjektem, který bude technologie provozovat několik let, pak se vyhnete případným sporům a budete mít jistotu, že je technologie navržena a postavena s maximálním důrazem na dlouhodobou stabilitu.

Projekční činnost a výstavbu zajišťujeme subdodavatelsky s vlastním dozorem stavby.