Čerpání dotací je aktuálním tématem ve veřejném i soukromém sektoru. Dotačních titulů je zde celá řada a jejich podmínky se často s každou další výzvou upravují. U nás získáte vždy aktuální informace o možnostech financování energeticky úsporných projektů s využitím dotací z operačních programů Evropské unie či z národních programů.

V oblasti dotačního managementu se kromě samotných žádostí o dotace zabýváme zejména konkrétními návrhy technického řešení. Zajišťujeme studie technické a ekonomické proveditelnosti a zpracováváme energetické audity a posudky.

Díky činnosti energetického managementu jsme schopni zajistit kvalitní technické řešení plánovaných projektů a následně garantovat dlouhodobý efekt realizovaných energeticky úsporných opatření s dopadem na efektivní vynaložení potřebných finančních prostředků.