SSI Energy je součástí české rodinné společnosti SSI Group, která se na trhu služeb v rámci nemovitostí pohybuje již od roku 1990. Celá skupina SSI v současné době zajišťuje komplexní řešení IFM včetně služeb v oblasti energetiky. Portfolio SSI Group tvoří několik stovek objektů po celé České a Slovenské republice a postupně společnost expanduje do dalších zemí střední Evropy.

SSI Energy se zabývá energetickými procesy, jenž tvoří důležitou kapitolu fungování každé zdravé společnosti. Za poslední rok se i díky akvizici specializovaných firem posouvá vpřed a na trhu energetických služeb začíná zaujímat významné postavení.

Efektivnost a vhodnost systému managementu kvality je každoročně prověřována externím auditem od akreditovaného certifikačního orgánu. Dokladem o plnění požadavků příslušné mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016, je platný certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem.