Lokální distribuční soustava (LDS) je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k energetické síti a zajištění dodávek energií (elektřiny a plynu), pro objekt zákazníka. Energetické distribuční soustavy provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném jejich licencemi. LDS může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů energií) připojeno na energetickou síť prostřednictvím jednoho připojovacího místa, a to k nadřazené distribuční soustavě.

Naším hlavním záměrem je provozování, obsluha a zajištění vlastní investice do nové nebo rekonstruované LDS. Pro bezchybný provoz lokální distribuční sítě je klíčové zpracování detailní studie, která definuje jak technické, tak i administrativní procesy nezbytné pro zdárné oddělení a modernizaci LDS a její dlouhodobé, stabilní provozování.

Naše přidaná hodnota je v zajištění celého procesu modernizace LDS na klíč, tedy od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně investice. Zajištění celého procesu jedním subjektem vám garantuje maximální soustředěnost na kvalitu realizace díla opodstatněnou následujícím provozem díla stále stejným subjektem.

Máme stabilní, profesionální tým, který je připraven provoz LDS plně zabezpečit, projekční činnost a výstavbu zajišťujeme subdodavatelsky s vlastním dozorem stavby.