KVET nebo také kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla generátorem (kogenerační jednotkou) poháněným většinou spalovacím motorem na zemní plyn, v méně častých případech plynovou či parní turbínou.

Hlavním přínosem kogenerační jednotky je snížení spotřeby primárních zdrojů energií, zajištění vyšší bezpečnosti dodávek energií, snížení emisí skleníkových plynů a tuhých znečišťujících látek a v neposlední řadě využití odpadního tepla generátoru. Dalším přínosem je možnost regulace rezervovaného příkonu výrobou elektrické energie z KGJ.

Nabízíme kogenerační jednotku na klíč, tedy od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně zainvestování celého díla a jeho splácení v podobě vyrobené jednotky odpadního tepla (GJ) a elektrické energie (kWh). Za velmi podstatné považujeme před instalací KGJ zpracování energetické koncepce objektu/areálu zákazníka (shopping centra, závodu, nemocnice, atd.), která jasně definuje možnosti výroby tepla a elektrické energie proti současnému stavu a přesná měření a regulaci jak vstupní energie (plyn, EE), tak energie vyrobené (teplo, chlad, EE, stlačený vzduch, atd.).

Projekční činnost a výstavbu zajišťujeme subdodavatelsky s vlastním dozorem stavby.