Poskytujeme služby v oblasti energetických úspor formou komplexního řešení vedoucího ke snížení energetické náročnosti, navíc při zachování nebo zvýšení energetické bezpečnosti. Jedná se vždy o individuální soubor opatření z oblasti spotřeby, výroby a distribuce elektrické energie, tepelné energie či chladu nebo stlačeného vzduchu. Naše návrhy rovněž zahrnují oblast moderního úsporného osvětlení, využití obnovitelných zdrojů energie nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

V rámci implementace technických a organizačních opatření mohou být využity různé metody financování a provozování dotčených investic. Standardním řešením je dodávka investičních opatření „na klíč“ tj. Energy Contracting, kde je investice zahrnuta do ceny dodávaných energií. Současným trendem v oblasti realizace energeticky úsporných projektů je metoda Energy Performance Contracting, která smluvně garantuje splácení počáteční investice z dosahovaných úspor a zajišťuje aktivní energetický management po celou dobu trvání kontraktu.