Přehledná vizualizace a měření dat spotřeby, výroby a ztrát energií, řízení a optimalizace toku energií a regulace vybraných spotřeb energií je přesná charakteristika našeho vnímání energetického managementu.

Zajímají nás každodenní provozní problémy zákazníků spojené se vstupy a výstupy energií, které lze efektivně řešit pouze s přesným měřením na vybraných místech. Monitoring a regulace spotřeb energií je podstatným zdrojem úspor v podobě optimalizace spotřeb, nastavením vhodných parametrů odběrů a příkonu a optimalizace chodu technologií a velkých spotřebičů.

Nedílnou součástí energetického managementu je zajištění legislativních povinností v energetice, zprostředkování dotací, zpracování studií (proveditelnosti, investičního záměru, apod.) a energetických auditů nebo podpora při implementaci ISO 50001.

Naším hlavním subdodavatelem systému MaR je společnost Flow Box.