Jedná se o výstavbu projektů, kde je odpovědnost za zpracování projektové dokumentace přenesena na zhotovitele stavby. Sloučení funkce projektanta a dodavatele do jedné osoby přináší zajímavé výhody, zejména pak časovou úsporu a záruku realizátora za výsledek.

U těchto projektů je často hodnocen dlouhodobý efekt, takže může být preferována vyšší počáteční investice s nižšími náklady v průběhu životního cyklu projektu před klasickou soutěží na nejnižší cenu. Odpadají zde také problémy s požadavky na dopracování projektových dokumentací, chybějícími položkami ve výkazech výměr a s nimi související vícepráce. Metodu Design-Build lze použít ve všech případech, kdy má investor dostatečnou znalost a technickou odbornost pro stanovení požadavků na budoucí projekt.