K trvale vysoce poptávaným službám patří speciální činnosti. Často jde o diskrétní služby, výhradně v souladu s platným právním řádem České republiky.

Pomáháme klientům se správou a vymáháním pohledávek. Hledáme řešení při finančních, obchodních nebo právních potížích zákazníků.

Zajišťujeme osobní ochranu, individuální bezpečnost na míru, pomoc při ztrátě citlivých dat nebo movitých věcí. Vždy na nejvyšší možné profesionální úrovni, jejímiž garanty jsou zkušení odborníci.

Jsme v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, advokáty či exekutory.

V rámci speciálních činností nabízíme:

  • správu a vymáhání pohledávek
  • detektivní služby
  • osobní ochranu