Automatizovaná recepce není otázkou budoucnosti, ale aktuální potřebou řady kancelářských budov. Služba Online recepce nabízí robotizaci práce recepčních a pomáhá udržet základní chod kanceláře či celé budovy s minimalizací lidského faktoru. Toto plně funkční řešení umožňuje firmám za pomoci nejmodernější techniky vyrovnat se s nedostatkem fyzických pracovníků na recepci a zároveň urychluje i zjednodušuje celý provoz.

Online recepce není samostatným zařízením, ale souborem navzájem dokonale propojených technologií, včetně již existujících technologií budovy. Nedílnou součástí je tak například online návštěvní systém přístupný všem nájemcům nebo propojení se stávajícím elektronickým přístupovým systémem v budově. Cílem je, aby Online recepce fungovala se zabezpečením budovy jako jeden celek, a tím se stala jeho přirozenou součástí.

–>> Více informací ZDE <<–