Ani moderní bezpečnostní technologie nenahradí fyzickou ostrahu. Po 25 letech zkušeností umíme najít účinnou a pro klienta cenově nejpříznivější rovnováhu.

Proto patří fyzická ostraha k našim nejžádanějším službám. Přispívá k tomu pečlivý výběr našich zaměstnanců. U každého trváme na soustavném vzdělávání, reprezentativním vzhledu, chování a korektní komunikaci.

Bezpečnostní pracovník je oporou návštěvníků, zaměstnanců nebo nájemců střeženého objektu. Pomáhá jim s praktickými otázkami a zároveň je garancí jejich bezpečí.

Ostraha je nedílnou a především aktivní součástí správy budovy. Komunikuje i s jejími dalšími složkami. Proto naši lidé rozumí i základní údržbě nebo úklidu.

Zajišťujeme ostrahu také na jednorázových akcích. Obstáli jsme na mezinárodních sportovních mítincích, konferencích nebo společenských setkáních za účasti čelných osobností světové politiky, obchodu nebo kultury.