Ani moderní bezpečnostní technologie nenahradí fyzickou ostrahu. Po 30 letech zkušeností umíme najít účinnou a pro klienta cenově nejpříznivější rovnováhu.

Proto patří fyzická ostraha k našim nejžádanějším službám. Přispívá k tomu pečlivý výběr našich zaměstnanců. Přičemž u každého trváme na soustavném vzdělávání, reprezentativním vzhledu, chování a korektní komunikaci.

Bezpečnostní pracovník je oporou návštěvníků, zaměstnanců nebo nájemců střeženého objektu. Pomáhá jim s praktickými otázkami a zároveň je garancí jejich bezpečí.

Ostraha je nedílnou a především aktivní součástí správy budovy. Komunikuje i s jejími dalšími složkami. Proto naši lidé rozumí i základní údržbě nebo úklidu.

Zajišťujeme ostrahu také na jednorázových akcích. Obstáli jsme na mezinárodních sportovních mítincích, konferencích nebo společenských setkáních za účasti čelných osobností světové politiky, obchodu nebo kultury.

Antikonfliktní tým SSI Group 

Fyzická ostraha v obchodních a nákupních centrech se v zásadě dělí na několik dílčích úrovní. Od ostrahy jednotlivých obchodů po střežení celého prostoru centra a jeho bezproblémového provozu. Střežení kompletního objektu s tisíci metry čtverečními vyžaduje pečlivě promyšlený systém.

Bezpečnost návštěvníků obchodních center zajišťujeme speciálně vyškolenými týmy pracovníků, tzv. antikonfliktními týmy, kteří jsou schopni na velmi profesionální úrovni řešit mimořádné bezpečnostní situace objektu.

Jsou vybaveni taktickými uniformami, díky kterým jsou snadno identifikovatelní a hned rozpoznatelní. To působí nejen preventivně, ale zároveň návštěvníkům centra dodávají pocit bezpečí.

–>> Jak vypadají naše antikonfliktní týmy? <<–