Dohledové a poplachové přijímací centrum (dříve známé jako PCO) je komplexní bezpečnostní systém, který spojuje nejmodernější bezpečnostní technologie a vyškolené profesionály k záruce ochrany a bezpečí osob a objektů.

Disponujeme vlastním pultem centrální ochrany, který splňuje ty nejnáročnější technologické nároky dle normy ČSN EN 50518 1 – 3.

Na vše nonstop dohlíží naše dohledové centrum, které zajišťuje okamžité vyslání zásahové jednotky a koordinuje činnost na střeženém objektu. V případě nutnosti v řádech vteřin upozorňuje hasiče, zdravotníky nebo Policii ČR.

S PCO souvisí i tzv. tísňové neboli panic tlačítko. Jde o účinný, neviditelný a rychlý systém, kterým si lze ihned přivolat na pomoc ostrahu.

Aktivuje se jednoduše – při podezření na trestný čin, mimořádnou událost nebo potřebu například zdravotní pomoci stačí jedno stisknutí. Jeho rostoucí obliba je dána i nízkými pořizovacími a provozními náklady.