Každý problém znamená náklady. Finanční, časové, provozní, ohrožení image nebo kredibility.

Proto se soustředíme na prevenci. Odhalujeme možná slabá místa už v rané fázi přípravy nových developerských nebo investičních projektů. A s maximální zodpovědností přistupujeme i k provozu už stojících budov.

Bezpečnostní posudky se týkají nemovitostí. Zároveň pojmenovávají možná rizika i v případě pracovních kolektivů. Cílem je maximální bezpečnost movitého i nemovitého majetku a osob.

Za roky vypracovávání bezpečnostních posudků jsme klientům ušetřili desítky milionů korun. Ukázali jsme, jak mít cenná data ochráněná. A zároveň uspořili četné provozní náklady.

Pro každé slabší místo navrhujeme řešení. Jednoduše a efektivně.