Vážení uchazeči o vykonání zkoušky profesní kvalifikace strážný,

vzhledem k tomu, že usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření byl až na výjimky zakázán volný pohyb osob a dále bylo nařízeno omezení kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a omezení pohybu na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývání v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů a v souladu s vyjádřením Ministerstva školství ČR, že konání zkoušek profesní kvalifikace nespadá pod žádnou z výše uvedených výjimek, jsme nuceni do odvolání zrušit všechny termíny zkoušek profesní kvalifikace strážný.

Děkujeme za pochopení.