V prípade upratovania máme jednoduchú zásadu: v každom spravovanom objekte musí byť čisto. Kedykoľvek
a za akýchkoľvek podmienok. Na to využívame najmodernejšie technológie a technologické postupy. Pravidelne investujeme do nákupu moderných a upratovacích strojov.

Vnímame špecifické požiadavky klientov. Rozlišujeme výrobné areály, sklady potravín, farmaceutické prevádzky, zdravotnícke zariadenia, hotely a obchodné centrá. Napriek tomu je to práve zjavná čistota a pohodlie návštevníkov alebo pracovníkov, čo všetky nehnuteľnosti spája.

Náš upratovací servis sa zameriava na interiéry aj okolie budov. Predovšetkým vo vnútri objektov uplatňujeme niekoľkostupňovú kontrolu upratovania sociálnych zariadení a zásobovanie hygienickým materiálom.

Celkový obraz závisí od najmenšieho detailu, akým sú napríklad plné zásobníky mydla, dostatok papierových obrúskov alebo priebežné vyprázdňovanie košov na odpadky. Dbáme nielen na hygienickú a mechanickú čistotu plôch, ale aj na zachovanie bezpečného pohybu osôb.

V prípade dažďa alebo topiaceho sa snehu nadbytočnú vodu z garáží a komunikačných plôch odstraňujeme.

Zabezpečíme pre vás:

 • vnútorné a vonkajšie upratovanie objektov
 • generálne upratovanie objektov
 • umývanie fasád, výkladov, okien a sklenených striech
 • práce s výškovou technikou
 • strojové čistenie obchodných plôch, pasáží, garáží, parkovísk
 • zimnú údržbu vonkajších plôch, vrátane upratovania a odvozu snehu, zabezpečenie posypu
 • čistenie kobercov, žalúzií a čalúneného nábytku
 • kompletné predkolaudačné upratovanie a generálne upratovanie objektov
 • čistenie stropov a podhľadov, vyprázdnenie kancelárií, skladov, pivníc vrátane pristavenia kontajnera a likvidácia odpadu v súlade s platnou legislatívou.

Dodávka hygienického materiálu

 • distribúcia základných hygienických potrieb
 • dodávka a montáž zásobníkov podľa potrieb klienta
 • servisná služba dámskej hygieny

Odpadové hospodárstvo

 • odvoz a likvidácia zmiešaného aj triedeného odpadu
 • odvoz, čistenie a likvidácia látok zachytených v ropných a tukových odlučovačoch
 • údržba a revízia kanalizácie