Takzvané zelené budovy vyrastajú vo všetkých segmentoch nehnuteľností. S nimi sa rozlišuje zeleň – v budovách a v ich okolí. Tá však vyžaduje celoročnú starostlivosť.

Vieme, ako sa postarať o náročné vnútorné záhrady, zeleň na strechách objektov, trávniky okolo nich. Len odbornými
zásahmi sa zeleň nevymkne kontrole, neohrozí prevádzku alebo hodnotu samotnej nehnuteľnosti a zároveň je pre užívateľov budov radosťou.

Máme skúsený tím. Používame moderné a kvalitné stroje, ako sú profesionálne kosačky, záhradné traktory, vertikulátory, drviče konárov, krovinorezy a iné zariadenia pre konkrétne potreby objektu. Samozrejmosťou je aj to, že sa postaráme o bioodpad.