Prevádzka budov podlieha prísnym legislatívnym aj hygienickým normám. Nám však ide o komfort a pohodu
všetkých používateľov. A tá je nezlučiteľná s prítomnosťou škodcov – od hmyzu a parazitov cez invazívne holuby až po hlodavce.

Pravidelne likvidujeme škodcov nehnuteľností aj ľudského zdravia. Eticky, ale nekompromisne.

Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia patria neodmysliteľne k upratovacím službám. Pracujeme s odborníkmi, ktorí vďaka najmodernejším účinným prostriedkom garantujú okamžitý výsledok. Pritom sa pohybujú v medziach šetrného prístupu k životnému prostrediu, a sú tak garanciou čistého a bezpečného pracovného prostredia.