800 100 187 Navigace

Upratovanie

Prvý dojem rozhoduje. A ľudia sa vracajú tam, kde je nielen bezpečne, ale aj čisto.

Čistota je vizitkou každej budovy. Vidieť ju a cítiť už v prvom okamihu. Zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti, dlhodobo znižuje výdavky a predovšetkým pozitívne pôsobí na zdravie a pohodu zákazníkov alebo zamestnancov.

Veľmi dobre vieme, že čistota je prepojená aj s bezpečnosťou prevádzky. Platí to nielen pre výrobné prevádzky alebo logistické centrá.

Preto disponujeme vlastnou profesionálnou technikou a tímom, ktorý vie fungovať nenápadne.
Pružne, efektívne a ekologicky zároveň.

Vnútorné a vonkajšie upratovanie objektov

V prípade upratovania máme jednoduchú zásadu: v každom spravovanom objekte musí byť čisto. Kedykoľvek
a za akýchkoľvek podmienok. Na to využívame najmodernejšie technológie a technologické postupy. Pravidelne investujeme do nákupu moderných a upratovacích strojov.

Vnímame špecifické požiadavky klientov. Rozlišujeme výrobné areály, sklady potravín, farmaceutické prevádzky, zdravotnícke zariadenia, hotely a obchodné centrá. Napriek tomu je to práve zjavná čistota a pohodlie návštevníkov alebo pracovníkov, čo všetky nehnuteľnosti spája.

Náš upratovací servis sa zameriava na interiéry aj okolie budov. Predovšetkým vo vnútri objektov uplatňujeme niekoľkostupňovú kontrolu upratovania sociálnych zariadení a zásobovanie hygienickým materiálom.

Celkový obraz závisí od najmenšieho detailu, akým sú napríklad plné zásobníky mydla, dostatok papierových obrúskov alebo priebežné vyprázdňovanie košov na odpadky. Dbáme nielen na hygienickú a mechanickú čistotu plôch, ale aj na zachovanie bezpečného pohybu osôb.

V prípade dažďa alebo topiaceho sa snehu nadbytočnú vodu z garáží a komunikačných plôch odstraňujeme.

Zabezpečíme pre vás:

 • vnútorné a vonkajšie upratovanie objektov
 • generálne upratovanie objektov
 • umývanie fasád, výkladov, okien a sklenených striech
 • práce s výškovou technikou
 • strojové čistenie obchodných plôch, pasáží, garáží, parkovísk
 • zimnú údržbu vonkajších plôch, vrátane upratovania a odvozu snehu, zabezpečenie posypu
 • čistenie kobercov, žalúzií a čalúneného nábytku
 • kompletné predkolaudačné upratovanie a generálne upratovanie objektov
 • čistenie stropov a podhľadov, vyprázdnenie kancelárií, skladov, pivníc vrátane pristavenia kontajnera a likvidácia odpadu v súlade s platnou legislatívou.

Dodávka hygienického materiálu

 • distribúcia základných hygienických potrieb
 • dodávka a montáž zásobníkov podľa potrieb klienta
 • servisná služba dámskej hygieny

Odpadové hospodárstvo

 • odvoz a likvidácia zmiešaného aj triedeného odpadu
 • odvoz, čistenie a likvidácia látok zachytených v ropných a tukových odlučovačoch
 • údržba a revízia kanalizácie
Zascrolovat

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia

Prevádzka budov podlieha prísnym legislatívnym aj hygienickým normám. Nám však ide o komfort a pohodu
všetkých používateľov. A tá je nezlučiteľná s prítomnosťou škodcov – od hmyzu a parazitov cez invazívne holuby až po hlodavce.

Pravidelne likvidujeme škodcov nehnuteľností aj ľudského zdravia. Eticky, ale nekompromisne.

Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia patria neodmysliteľne k upratovacím službám. Pracujeme s odborníkmi, ktorí vďaka najmodernejším účinným prostriedkom garantujú okamžitý výsledok. Pritom sa pohybujú v medziach šetrného prístupu k životnému prostrediu, a sú tak garanciou čistého a bezpečného pracovného prostredia.

Zascrolovat

Údržba zelene

Takzvané zelené budovy vyrastajú vo všetkých segmentoch nehnuteľností. S nimi sa rozlišuje zeleň – v budovách a v ich okolí. Tá však vyžaduje celoročnú starostlivosť.

Vieme, ako sa postarať o náročné vnútorné záhrady, zeleň na strechách objektov, trávniky okolo nich. Len odbornými
zásahmi sa zeleň nevymkne kontrole, neohrozí prevádzku alebo hodnotu samotnej nehnuteľnosti a zároveň je pre užívateľov budov radosťou.

Máme skúsený tím. Používame moderné a kvalitné stroje, ako sú profesionálne kosačky, záhradné traktory, vertikulátory, drviče konárov, krovinorezy a iné zariadenia pre konkrétne potreby objektu. Samozrejmosťou je aj to, že sa postaráme o bioodpad.

Zascrolovat

integrovaný Facility Management

Prehľadnosť, preukázateľnosť a zodpovednosť. Tieto dôvody stoja za rastúcim dopytom po tejto službe. V SSI Group zvládame úlohy vďaka viac než 30 rokom skúseností a takmer 2 500 profesionálom. A rastieme každým mesiacom. Takisto ako aj stúpa hodnota nehnuteľností, o ktoré sa staráme.

Pozrite naše referencie