Technickú správu budov považujeme za základ zabezpečenia plynulého chodu objektu. O ten sa stará stály tím skúsených pracovníkov.

Zverené budovy poznáme do najmenšieho detailu. Preto môžeme garantovať stály výnos pre vlastníkov nehnuteľností. A maximálny komfort pre nájomcov alebo návštevníkov.

Staráme sa aj o všetky administratívne úkony. Ovládame softvér bežne používaný v oblasti facility managementu.

Proaktívne sledujeme novinky v legislatívne, predpisoch a vyhláškach. Jednoducho tak predchádzame možným problémom.

Naše investičné oddelenie má za úlohu okrem iného spracovávať a vyhodnocovať návrhy investícií, ponuky a výberové konania na dodávateľov stavebných prác, revízií, servisov a ďalších služieb tak, aby vykonávané činnosti boli pre klienta čo najefektívnejšie v rámci investícií a kvality.