Pri prevzatí nového objektu vykonávame technicko-prevádzkový posudok. V jeho priebehu detailne riešime technický stav zariadení a technológií. Zohľadňujeme aj nároky prevádzky budovy.

Z analýzy jednoducho vyplynú odporúčania pre hľadanie úspor. A tými sa riadime na základe úzkej komunikácie s klientom alebo investorom.

Dokážeme odhaliť slabé miesta už na úrovni projektovej dokumentácie. Platí to pre prevádzku, bezpečnosť, technologickú aj energetickú bilanciu objektu.

Poskytujeme nezávislé poradenstvo a posudky pre developerov. Radi vyhovieme na úrovni odborných konzultácií aj projektovým a architektonickým ateliérom. Máme spoločný cieľ: hospodárnu a bezproblémovú prevádzku pripravovanej stavby.