Celá správa nehnuteľností sa točí okolo úspor. Najväčšie rezervy dnes a denne odhaľujeme v oblasti energetického hospodárstva. Práve na to sa zameriavame ihneď po tom, ako prevezmeme nový objekt. A máme ho sústavne pod kontrolou v prípade starších stavieb.

Energetický audit vykonávame na zverených objektoch pravidelne. Dôkladnou údržbou znižujeme náklady na spotrebu médií.

Tendrujeme a preverujeme dodávateľov a odporúčame najefektívnejšie technológie. To je podľa nás najjednoduchšia cesta k úsporám.