Šťastie vždy praje pripraveným. V prípade bezpečnosti prevádzky a požiarnej ochrany však nie je pre náhodné šťastie priestor. Len na pripravenosť.

Preto na všetkých objektoch, kde SSI Group pôsobí, dbáme na školenie personálu klienta či jeho nájomcov. Len tak je možné predchádzať škodám na majetku alebo zdraví osôb.

Mnohí naši zamestnanci sú vyškolení inštruktori v odbore požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.Adaptujeme túto službu pre všetky prevádzky od obchodných centier až po sofistikovanú priemyselnú výrobu.

Učíme, ako sa správať v krízových situáciách. Na pracovisku aj mimo neho. Z toho dôvodu ide spolu so základmi prvej pomoci o stále viac vyhľadávanú ponuku.