800 100 187 Navigace

Údržba

Nosným pilierom integrovaného facility managementu je technická správa nehnuteľnosti, resp. údržba.

Práve táto oblasť najlepšie ilustruje zvyšujúce sa nároky klientov. Zodpovedá to premene prístupu k realitám. Stále častejšie sú využívané nové konštrukčné prvky, materiály a inovácie v technickom zariadení alebo v energetickom hospodárstve budovy.

V SSI Group držíme krok s dobou. U mnohých klientov sa snažíme byť vpred. Preto pomáhame s energetickými auditami a certifikátmi tzv. greenbuildings a prenášame skúsenosti z každodennej prace aj na projektantov a procesantov.

Našou prioritou zostáva špičková údržba.
Tak, aby bol chod budovy jednoducho bezproblémový.

Technická správa budov

Technickú správu budov považujeme za základ zabezpečenia plynulého chodu objektu. O ten sa stará stály tím skúsených pracovníkov.

Zverené budovy poznáme do najmenšieho detailu. Preto môžeme garantovať stály výnos pre vlastníkov nehnuteľností. A maximálny komfort pre nájomcov alebo návštevníkov.

Staráme sa aj o všetky administratívne úkony. Ovládame softvér bežne používaný v oblasti facility managementu.

Proaktívne sledujeme novinky v legislatívne, predpisoch a vyhláškach. Jednoducho tak predchádzame možným problémom.

Naše investičné oddelenie má za úlohu okrem iného spracovávať a vyhodnocovať návrhy investícií, ponuky a výberové konania na dodávateľov stavebných prác, revízií, servisov a ďalších služieb tak, aby vykonávané činnosti boli pre klienta čo najefektívnejšie v rámci investícií a kvality.

Zascrolovat

Servis a revízie

Roky skúseností na trhu nehnuteľností nás naučili, že každá koruna efektívne vynaložená do servisu a revízií sa niekoľkonásobne vráti v úsporách prevádzky a v životnosti technológií.

Disponujeme vlastným servisným a revíznym tímom, ktorý sleduje predpísané termíny odborných prehliadok a servisov.

Študujeme manuály a ročne náš tím absolvuje veľa hodín školení. Vďaka tomu sme držiteľmi certifikátov a máme rozsiahlu sieť partnerov, výrobcov aj dodávateľov technológií.

Aj vďaka tomu akýkoľvek problém riešime v rekordne krátkom čase. A máme vždy pripravené záložné varianty tak, aby spravovaný objekt bol jednoducho v neustále efektívnej prevádzke.

Zascrolovat

BOZP a PO

Šťastie vždy praje pripraveným. V prípade bezpečnosti prevádzky a požiarnej ochrany však nie je pre náhodné šťastie priestor. Len na pripravenosť.

Preto na všetkých objektoch, kde SSI Group pôsobí, dbáme na školenie personálu klienta či jeho nájomcov. Len tak je možné predchádzať škodám na majetku alebo zdraví osôb.

Mnohí naši zamestnanci sú vyškolení inštruktori v odbore požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.Adaptujeme túto službu pre všetky prevádzky od obchodných centier až po sofistikovanú priemyselnú výrobu.

Učíme, ako sa správať v krízových situáciách. Na pracovisku aj mimo neho. Z toho dôvodu ide spolu so základmi prvej pomoci o stále viac vyhľadávanú ponuku.

Zascrolovat

Poradenstvo a audity

Pri prevzatí nového objektu vykonávame technicko-prevádzkový posudok. V jeho priebehu detailne riešime technický stav zariadení a technológií. Zohľadňujeme aj nároky prevádzky budovy.

Z analýzy jednoducho vyplynú odporúčania pre hľadanie úspor. A tými sa riadime na základe úzkej komunikácie s klientom alebo investorom.

Dokážeme odhaliť slabé miesta už na úrovni projektovej dokumentácie. Platí to pre prevádzku, bezpečnosť, technologickú aj energetickú bilanciu objektu.

Poskytujeme nezávislé poradenstvo a posudky pre developerov. Radi vyhovieme na úrovni odborných konzultácií aj projektovým a architektonickým ateliérom. Máme spoločný cieľ: hospodárnu a bezproblémovú prevádzku pripravovanej stavby.

Zascrolovat

Integrovaný facility management

Prehľadnosť, preukázateľnosť a zodpovednosť. Tieto dôvody stoja za rastúcim dopytom po tejto službe. V SSI Group zvládame úlohy vďaka viac než 30 rokom skúseností a takmer 2 500 profesionálom. A rastieme každým mesiacom. Takisto ako aj stúpa hodnota nehnuteľností, o ktoré sa staráme.

Pozrite naše referencie